O ile a etela ho qetela dipalo ka sebaleledi le libuka tse fanang